Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 13/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów do budowy zagród.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów do budowy zagród

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: HANDEL I USŁUGI Jolanta Kujawa Hanki 18, 78-650 Mirosławiec
  5. Uzasadnienie wyboru: oferta, która wpłyneła zawierała najniższą cenę całkowitą brutto. . 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto

1.      

ELEKTROMEG Sp. z o.o

ul. Towarowa 11

33-100 Tarnów

55 722,79 zł

2.

HANDEL I USŁUGI

Jolanta Kujawa

Hanki 18

78-650 Mirosławiec

54 120,00 zł