Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Biblioteka genotypów rysi

W ramach Projektu działa “Biblioteka genotypów rysia eurazjatyckiego”. Bibliotekę stanowią skatalogowane dane genetyczne w 18-20 autosomalnych loci mikrosatelitarnych oraz sekwencje około 700 par zasad regionu kontrolnego w mitochondrialnym DNA wszystkich przebadanych do tej pory rysi uczestniczących w projektach WWF Polska i ZTP, genotypów uzyskanych w ramach realizacji niniejszego projektu oraz genotypów w loci mikrosatelitarnych około 160-180 rysi pochodzących z kilku różnych populacji w obrębie całego zasięgu występowania gatunku w Eurazji, z ich próbek pochodzących z innych projektów naukowych. Biblioteka prowadzona jest w języku angielskim i będzie systematycznie uzupełniana o kolejne próbki przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu, przewiduje się jej uzupełnienie danymi kolejnych zwierząt, otrzymanymi w zamian za korzystanie z zasobów, także danymi z innych populacji europejskich i azjatyckich.

Zgodnie z wymogami Konwencji z Aarhus baza danych będzie udostępniana zainteresowanym podmiotom w celu identyfikacji rysi, oceny ich przynależności do poszczególnych populacji oraz działań niezbędnych do realizacji programów ochrony gatunku ex situ i in situ oraz jako dane referencyjne dla innych populacji tego gatunku i stanowić będzie element tzw. dobrej praktyki w tego typu badaniach.

Aby uzyskać dostęp do Biblioteki genotypów rysi należy wypełnić formularz kontaktowy, w którym niezbędne jest podanie celu użycia tych danych oraz dane kontaktowe, które zostaną wykorzystane w celu weryfikacji.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwiskoSerwis projektów:
10111413 – LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE
POIS.02.04.00-00-0143

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Jabłonowo 42,
78-650 Mirosławiec

KONTAKT

dzika.zagroda@zubry.org