Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Rozstrzygnięcia

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010

  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono:  0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL-HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona – spółka jawna, ul. Dąbrowskiego 8; 64-920 Piła
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto
   Lp. Wykonawca Adres

   Cena
   (zł brutto)/uwagi

   1 Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona – spółka jawna ul. Dąbrowskiego 8; 64-920 Piła 21 346,65 zł
   2 Petro-Oil Zachód II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin 22 256,85 zł

Serwis projektów:
10111413 – LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE
POIS.02.04.00-00-0143

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Jabłonowo 42,
78-650 Mirosławiec

KONTAKT

dzika.zagroda@zubry.org