Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Rozstrzygnięcia

 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

  Lp.

  Wykonawca

  Adres

  Liczba zdobytych punktów

  1.      

  Gabinet Weterynaryjny

  Roman Lizoń

  ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz

  100 pkt.


 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego

  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego

  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

  Lp.

  Wykonawca

  Adres

  Liczba zdobytych punktów

  1.      

  Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

  ul. Kocjana 3,

  01-473 Warszawa

  80 pkt.


 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: ARTUM Sp. z o.o. ul. Jeziorna 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

  Lp.

  Wykonawca

  Adres

  Liczba zdobytych punktów

  1.      

  ARTUM Sp. z o.o. ul. Jeziorna 2a 78-500 Drawsko Pomorskie

  100 pkt.


Serwis projektów:
10111413 – LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE
POIS.02.04.00-00-0143

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Jabłonowo 42,
78-650 Mirosławiec

KONTAKT

dzika.zagroda@zubry.org